NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 11,90 €
skladom
Cena 14,70 €
skladom
Cena 4,20 €
skladom

» Návod na lepenie
Návod na lepenie

 

 

AKO NALEPIŤ NÁLEPKU NA STENU

 

1. POPIS NÁLEPKY A PRÍPRAVA NÁRADIA

Nálepka na stenu sa skladá z aplikač nej priesvitnej fólie, samotnej nálepky (dekorácie) a z podkladového papiera. Po rozbalení celú dekoráciu rozviňte a nechajte ju určitý čas ležať na rovnom povrchu, aby sa prípadné vrásky vyrovnali. Na samotné lepenie budeme potrebovať náradie, ktoré si vopred pripravíme

- nožnice

- rezací nôž

- stierka

- maliarska páska

01 návod nálepka na stenu

02 návod nálepka na stenu

2. PRÍPRAVA NÁLEPKY

Pokiaľ je dekorácia členitá, alebo je zložená z viacerých kusov, odporúčame dekoráciu rozstrihať na menšie časti pomocou nožníc, alebo rezacieho noža.

03 návod nálepka na stenu

 

04 návod nálepka na stenu

Vyberte správne miesto, kde chcete dekoráciu umestniť, a vyskúšajte si to nanečisto - dekoráciu ešte na nosnom papieri prilepte na stenu pomocou maliarskej pásky a z diaľky skontrolujte, či je nálepka nalepená v rovine a na správnom mieste. Ak budete s umiestnením nálepky na stenu spokojní, poznačte si ceruzkou na stenu nenápadnú značku, ktorú potom zakryjete dekoráciou, alebo vygumujete..

3. PRÍPRAVA MIESTA

Miesto, kde budeme lepiť dekoráciu je potrebné očistiť suchou handrou od prachu a špiny. Povrch steny musí byť po celej šírke a výške nálepky hladký a zbavený prachu. Nerovnosti, alebo rôzne drobné dierky či škrabance na podklade odporúčame opraviť pomocou brúsneho papiera. Zo steny odstráňte prach suchou handričkou. V prípade, že ste pri úprave podkladu na nalepenie použili vlhkú látku, nechajte stenu dokonale
vyschnúť - cca 24 hodín. Dekoráciu nelepte na vlhké alebo studené povrchy, do blízkosti radiátorov, ohňa, ústredného kúrenia, na miesta s priamym slnečným svetlom a podobne. Taktiež sa vyhnite štruktúrovaným povrchom, vrátane štruktúrovaných malieb a maľbám so silikátovými prísadami. V prípade, že je plocha na nalepenie nálepky čerstvo vymaľovaná, odložte lepenie nálepky na stenu o niekoľko dní, pokiaľ farba úplne nevyschne. Uistite
sa, že Vami vybrané miesto je suché, rovné a hladké.

4. NALEPENIE DEKORÁCIE

Aplikačnú fóliu pritlačíme k podkladovému papieru pomocou stierky alebo pomocou suchej mäkkej handry tak, aby medzi aplikačnou fóliou a nálepkou (dekoráciou) neboli žiadne vzduchové bubliny. Opatrne odlepíme aplikačnú fóliu od podkladového papiera tak, aby nám dekorácia ostala na aplikačnej fólii. Pre ľahšie odlepovanie, najmä malých motívov je potrebné aplikačnú fóliu ostro ohýbať o 180°.

05 návod nálepka na stenu

 

06 návod nálepka na stenu

 

07 návod nálepka na stenu

Aplikačnú fóliu spolu s dekoráciou prenesieme na stenu. Pomocou stierky alebo suchej mäkkej handry dekoráciu pritlačíme na stenu.

08 návod nálepka na stenu

 

09 návod nálepka na stenu

Keď už máme dekoráciu dôkladne pritlačenú na stenu, môžeme opatrne odstrániť aplikačnú fóliu. Po jej odstránení stierkou alebo suchou mäkkou handrou uhladíme dekoráciu na stene. Ak sa niekde objavili vzduchové bubliny, môžeme ich prepichnúť ihlou alebo špendlíkom a prstom pritlačíme dekoráciu k stene tak, aby vzduch z bubliny unikol. Silnejším tlakom nálepku na stenu uhlaďte, aby sa dobre prichytila. Dôraz klaďte najmä na ostré časti a celú vonkajšiu hranu.

10 návod nálepka na stenu

 

11 návod nálepka na stenu

 

12 návod nálepka na stenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na lepenie

 

 

AKO NALEPIŤ NÁLEPKU POD VYPÍNAČ

 

1. POPIS NÁLEPKY A PRÍPRAVA NÁRADIA

Nálepka pod vypínač sa skladá z aplikačnej priesvitnej fólie, samotnej nálepky (dekorácie) a z podkladového papiera.

Na samotné lepenie budeme potrebovať náradie, ktoré si vopred pripravíme.

- nožnice alebo rezací nôž

- stierku

- skrutkovač

01 návod nálepka pod vypínač

02 návod nálepka pod vypínač

2. PRÍPRAVA NÁLEPKY

Aplikačnú fóliu pritlačíme k podkladovému papieru pomocou stierky alebo pomocou suchej mäkkej handry tak, aby medzi aplikačnou fóliou a nálepkou (dekoráciou) neboli žiadne vzduchové bubliny.

Pre uľahčenie aplikácie nálepky na vypínač si pomocou rezacieho noža alebo nožníc vyrežeme otvor vo vnútri nálepky. Ak sme urobili všetko správne, tak nám dekorácia ostane na aplikačnej fólii po jej odtiahnutí od podkladového papiera.

03 návod nálepka pod vypínač

 

04 návod nálepka pod vypínač

 

05 návod nálepka pod vypínač

 

06 návod nálepka pod vypínač

3. PRÍPRAVA MIESTA

Miesto, kde budeme lepiť dekoráciu je potrebné očistiť suchou handrou od prachu a špiny. Pred odmontovaním krytu a rámčeka vypínača je nutné vypnúť prívod prúdu (napr. hlavným ističom). Vrchný kryt vypínača odstránime vhodným nástrojom, napríklad zasunutím a zapáčením skrutkovačom.

07 návod nálepka pod vypínač

 

08 návod nálepka pod vypínač

 

09 návod nálepka pod vypínač

 

10 návod nálepka pod vypínač

 

4. NALEPENIE DEKORÁCIE

Nálepku si priložíme na stenu a skontrolujeme jej umiestnenie. Ak sme spokojný s miestom aplikácie, môžeme si vyznačiť orientačné body, aby sme ju vedeli opätovne dať na správne miesto.

Opatrne odlepíme aplikačnú fóliu od podkladového papiera tak, aby nám dekorácia ostala na aplikačnej fólii. Pre ľahšie odlepovanie, najmä malých motívov je potrebné aplikačnú fóliu ostro ohýbať o 180°.

Aplikačnú fóliu spolu s dekoráciou prenesieme na stenu. Najprv nalepíme miesto okolo vypínača a potom zbytok dekorácie. Pomocou stierky alebo suchej mäkkej handry dekoráciu pritlačíme na stenu.

 

11 návod nálepka pod vypínač

 

12 návod nálepka pod vypínač

 

13 návod nálepka pod vypínač

 

14 návod nálepka pod vypínač

 

15 návod nálepka pod vypínač

Keď už máme dekoráciu dôkladne pritlačenú na stenu, môžeme opatrne odstrániť aplikačnú fóliu. Po jej odstránení stierkou alebo suchou mäkkou handrou uhladíme dekoráciu na stene. Ak sa niekde objavili vzduchové bubliny, môžeme ich prepichnúť ihlou alebo špendlíkom a prstom pritlačíme dekoráciu k stene tak, aby vzduch z bubliny unikol.

V prípade potreby môžeme upraviť vnútorný rozmer dekorácie pomocou rezacieho nožíka alebo nožníc.

Následne vrátime späť na miesto rámček a kryt vypínača. Pri opätovnom zapnutí prívodu prúdu postupujeme veľmi opatrne.

 

16 návod nálepka pod vypínač

 

17 návod nálepka pod vypínač

 

18 návod nálepka pod vypínač

 

19 návod nálepka pod vypínač

 

20 návod nálepka pod vypínač

 

21 návod nálepka pod vypínač

 

 

 

 

 

 

ZDRiM2E0OD